Voorwaarden

Voorwaarden & disclaimer

Welkom op www.onder1dak.be uw online shopping center. Bij Onder1Dak vindt U tal van winkels met de bijhorende acties, promoties, kortingen… Kortom, snel, gemakkelijk en goedkoop online winkelen doe je bij Onder1Dak. Naast deze verschijnen er ook tal van artikelen om U steeds zo goed mogelijk in te lichten.

Hoewel wij steeds trachten om alles wat we via onze kanalen (website, nieuwsbrief, social media, …) publiceren te controleren op fouten, kan het zijn dat een artikel, actie, promotie of wat voor content dan ook verlopen is of een fout bevat en hierdoor niet naar behoren werkt of niet het gewenste resultaat geeft. Tevens kan het zijn dat content op onze social media kanalen dient besproken te worden met een deskundige om U er zo van te vergewissen dat wat wordt vermeld correct is en U geen schade berokkent. Het is dus steeds aan U, de gebruiker, om te controleren of te bespreken of de content vermeld op de kanalen van Onder1Dak correct is en U geen schade berokkent. Mocht U als gebruiker een fout vaststellen, dan verzoeken wij U vriendelijk deze te melden via het mail adres: info@onder1dak.be Iedere mail dient voorzien te zijn van uw volledige naam en adres gegevens en een duidelijk geformuleerde omschrijving van het probleem alvorens wij actie ondernemen. Hier op volgend ondernemen wij zo spoedig mogelijk actie om deze fout te corrigeren en of te verwijderen.

Onder1Dak maakt gebruik van affiliate marketing. Hierdoor gelden de voorwaardes van de desbetreffende verkoper /aanbieder wanneer U als koper iets aankoopt, ergens op biedt of aan een actie of wedstrijd deelneemt. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk om deze voorwaarden steeds na te lezen alvorens over te gaan tot een aankoop, bod, deelname, …. Als affiliate marketeer heeft Onder1Dak geen contact met de verkoopafdeling, wedstrijdcommissie, …  van de door U aangekochte goederen, diensten, biedingen of deelnames. Hierdoor kunnen wij ook niet bemiddelen ter uwer halve indien er een probleem is omtrent een product / dienst, bod, deelname, ...

Zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming geven wij van Onder1Dak geen toestemming om de informatie op onze social media kanalen (website, nieuwsbrief, facebook, twitter, …) te gebruiken zonder bronvermelding met een duidelijke link naar www.onder1dak.be. Het is ten aller strengste verboden om een van onze social media kanalen te misbruiken voor criminele activiteiten. Indien dit wordt vastgesteld zullen de nodige acties worden ondernomen.

Het is dan ook zo dat het gebruik van onze social media kanalen enkel mag gebruikt worden voor persoonlijke aankopen.

Door gebruik te maken van de affiliate marketing op Onder1Dak behouden wij ons het recht om gebruik te maken van tracking cookies. Deze cookies laten ons toe te monitoren welke pagina’s worden bekeken, welke pagina de gemiddelde bezoeker bezoekt, en zo verder, maar ook welke pagina door linkt naar onze aanbieders binnen het affiliate marketing programma. Verder is het mogelijk dat wij via de tracking cookies gegevens filteren zoals van welke regio U surft, welk besturingsprogramma U gebruikt of zelfs de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.

De gegevens die volgen uit deze tracking cookies zijn voor ons niet te herleiden naar enige personeelsgegevens. Verder doen wij wat in onze machte valt om alle gegevens in ons klantensysteem zo privaat mogelijk te houden en te beschermen naar ons goedkunnen.

Onder1Dak en haar medewerkers kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies ontstaan door gebruik van onze social media kanalen en zijn content.

Wij behouden ons het recht om zonder enige aanleiding of aankondiging deze disclaimer aan te passen of uit te breiden. Door gebruik te maken van onze diensten, via welk kanaal van Onder1Dak ook, gaan wij er van uit dat U met deze voorwaarden en disclaimer akkoord gaat. Alle social media kanalen van Onder1Dak vallen onder het Belgisch rechtssysteem.

© Onder1Dak - Contacteer ons - Voorwaarden - Adverteren